DataPolarna i Skellefteå AB

Inom kort lanserar vi MoistPal – marknadens mest intressanta fuktkvotsmätare

Insamling av fuktkvotsdata är en viktig funktion i vårt system SawInfo. För att göra detta på ett tillförlitligt sätt krävs en fuktkvotsmätare som kan kommunicera på ett enkelt och säkert sätt med SawInfo. Lösningen heter MoistPal, som vi lanserar senare i höst!

Vi har under flera år med ljus och lykta letat efter en bra fuktkvotsmätare, men inte hittat någon som klarar våra krav på enkelt handhavande. Därför beslutade vi för ganska exakt ett år sedan att utveckla en egen mätare, som på en mängd punkter underlättar provtagning, som är enklare att hantera och som har funktioner som på ett mycket bättre sätt kan kopplas till SawInfo.

I början av februari lanserade vi prototypen till MoistPal, som vår fuktkvotsmätare kallas. Nyligen gjorde vi de första ”skarpa” mätningar på ett sågverk och överförde mätvärdena via webben till SawInfo. Allt fungerade mycket väl och nu kommer tester att ske fortlöpande under en tid framöver.

Parallellt pågår arbetet med att färdigställa den slutliga versionen av systemet som kommer att lanseras senare i höst.

MoistPal används tillsammans med en app och överföring av mätdata sker via Bluetooth.  Den kan därigenom direkt kopplas samman med en smartphone, PC eller annan utrustning som har Bluetooth. Mätdata som överförs kan lagras automatiskt så att användaren direkt efter mätningen kan skriva ut rapporter.

Vill du veta mer om MoistPal, gå in på www.moistpal.se

 

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev