DataPolarna i Skellefteå AB

Intressant samarbete med Genesis IT skapar nya möjligheter för träproducenter

I början av mars träffade vi ett avtal med Genesis IT AB om att inleda ett samarbete för att tillsammans kunna leverera en komplett affärs- och verksamhetslösning för företag inom träproduktionsbranschen.

Tanken med samarbetet är att integrera SawInfo (våra produkter för produktionsstyrning och logistik för sågverk) med Genesis affärssystemlösning iFenix.

- Både vi och Genesis IT är starka inom våra respektive områden. Nu kommer vi att kunna kombinera våra spetsområden och erbjuda både befintliga och nya kunder en heltäckande plattform där det finns IT-stöd för alla delar av verksamheten med en sömlös överföring av information. Med vår kompletta produktportfölj borde detta bli högintressant för företag som vill utveckla och effektivisera det elektroniska flödet mellan produktions- och handelsleden, säger Anders Marklund, VD DataPolarna.

Anders poängterar att denna lösning är unik och definitivt kommer att underlätta för företag som har eller planerar att starta samarbeten mellan produktionsanläggningar och bygghandel.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev