DataPolarna i Skellefteå AB

SIProd - Produktionsterminal

SIProd (SawInfo Production) är en operatörsterminal avsedd för de som jobbar med produktion av virkespaket.
SIProd har all funktionalitet som behövs i produktionen, orderlista, integration med PLC, Etikettutskrift, stopptider, manuellt skapa paket, streckkodsskanner m.m.

SIProd kan användas fristående eller i kombination med SIPal eller SISS.

Nyckelfunktioner

Integration
Integrerat maskinstyrning för information om antal bitar längder etc.

Etiketter
Etikettutskrift med kombination av data från maskinstyrning, tillverkningsorder och inmatning av operatör.

Stopptider
SIProd kan logga stopptider knutet till paket och tillverkningsorder.

Avregistrering av paket
Råvara avregistreras mot tillverkningsorder från banan eller via streckkod

Även för Legotillverkning
Med SIProd Web kan legotillverkare integreras

Förväntade effekter

Bättre paketdata
Färre fel och högre kvalitet på data knutet till virkespaket

Enkelt att distribuera planer
När planen uppdateras har alla produktionsställen samma information

Paketspecifikationer
Alla paketspecifikationer har samma layout oavsett produktionsställe

Paketköer stämmer
Paket in och ut från konsumeras och skapas i realtid

Kontroll på extern produktion
Legotillverkning kan följas på samma sätt som intern produktion


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev