DataPolarna i Skellefteå AB

SawInfo ur ett operatörperspektiv

Martinsons Sverige är landets största producent av limträ och har dessutom en omfattande produktion av sågade trävaror. I Bygdsiljum, 6 mil sydväst om Skellefteå, sågas framför allt gran till limträproduktionen. År 2005 installerade Martinsons i Bygdsiljum Europas modernaste såglinje. För tillfället produceras cirka 260 000 m3 sågad vara per år.

Martinsons Sverige är landets största producent av limträ och har dessutom en omfattande produktion av sågade trävaror. I Bygdsiljum, 6 mil sydväst om Skellefteå, sågas framför allt gran till limträproduktionen. År 2005 installerade Martinsons i Bygdsiljum Europas modernaste såglinje. För tillfället produceras cirka 260 000 m3 sågad vara per år.

Vid såganläggningen i Bygdsiljum har man idag 12-14 truckar som hanteras av ett 25-tal truckförare. Till största delen handlar deras vardag om hantering av olika typer av kollin.

Olov Sjöström, arbetsledare och verksamhetsansvarig för intern logistik hos Martinsons i Bygdsiljum, har kunnat följa utvecklingen inom företaget, eftersom han tidigare jobbat 25år som truck/maskinförare.


Olov Sjöström tycker att man som truckförare med SawInfo får en bättre förståelse för sitt eget arbetsområde, blir motiverade att ha ordning och reda och att göra rätt från början.

Stor förändring till det bättre

- Det har ju givetvis hänt mycket under dessa år, men den största förändringen kom för cirka fyra år sedan när vi började använda SawInfo. Det skapade helt nya förutsättningar för våra truckförare.

Tidigare plockade truckföraren ut ett kolli ur produktionen och placerade det på en lämplig plats. Han skrev ner allt om kollit i en pärm och där fick det vara till det blev aktuellt med utlastning.

- Så långt var ju allt bra, men om någon annan behövde information om kollit uppstod problem. Var finns informationen? Är detta det enda kollit i ordern eller fanns det fler? Den typen av frågor var ganska vanliga.

Då kontaktade man kanske en produktionsplanerare, och han hade heller inte alltid fullständig koll på hur kundordern såg ut och blev i sin tur tvungen att besvära andra.

- Allt det där slipper vi nu. Sedan vi börjat använda SawInfo finns allt i datorn och är därmed tillgängligt för alla; truckförare, produktionsplanerare och alla andra som är involverade inom försäljning och produktion.

Lättare att koordinera order

Olov berättar att all produktion numera är kundorderstyrd och att varje order för det mesta handlar om ett ganska stort antal kollin och totalt har man inom sågen ett hundratal olika lagringsplatser.

- Det är bland annat i detta läge som SawInfo verkligen underlättar oerhört för oss. Truckförarna kan direkt i sin dator i trucken se alla kundorder och leveransparametrar. Eftersom varje order ofta innefattar flera kollin kan han redan i ett tidigt skede koordinera detta och skapa smarta lagringsplatser, som underlättar arbetet vid utlastningen. Helt enkelt tänka ett steg framåt.

Ordern är dessutom ofta indelad i olika längdgrupper med ett antal kollin av samma längd. Ser truckföraren att det exempelvis står kolli 2 av 9 på id-märkningen kan han lätt optimera lagringsplatserna och därmed minimera körsträckorna inne på området

- Man får via SawInfo förslag på lämpliga lagringsplatser. Det behöver inte alltid vara samma dimensioner, men det gör att vi lätt hittar den lämpligaste lagringsplatsen. Vi har utbildat förarna i att aktivt söka information i SawInfo och grafiken är ju mycket enkelt att förstå.

Olov tycker att man som truckförare med SawInfo får en bättre förståelse för sitt eget arbetsområde, blir motiverade att ha ordning och reda och att göra rätt från början.

Initialt fick truckförarna ett merarbete, genom att de skulle hjälpa till med att lägga in och tillföra nya lagringsplatser. Det kändes då som ett extrajobb, men idag har man igen det.

- Truckförarna blir mer operatörer och statusen på jobbet höjs. Det blir ett intressantare jobb när man får fatta mer egna beslut och blir mer involverad.


- Man får via SawInfo förslag på lämpliga lagringsplatser. Vi har utbildat förarna i att aktivt söka information i SawInfo och grafiken är ju mycket enkelt att förstå.

Stora kostnadsbesparingar

Hos Martinsons har man tydligt konstaterat att man minskat bränsleförbrukning högst avsevärt sedan man började använda SawInfo. Att man hittar smartare lagringsställen och att man som truckförare blir aktivare i sökningen av information via den truckmonterade datorn har givetvis påverkat utvecklingen.

- Förståelsen för hur många små detaljer kan ge oss stora inbesparingar har gett oss ett helt annat tänkande än tidigare. Säg att vi kan spara bara 5 sekunder i tid per kolliförflyttning så gör det 600 timmar/år i hantering. 10 minuter snabbare per utlastning gör 500 timmar/år. Kan vi öka lastfyllnaden per fordon med 2% innebär det 30 färre lastbilstransporter/år. Allt detta är värt mycket pengar för vårt företag.

Att man fått har fått en anpassad och skräddarsydd lösning och att man fått vara med vid programuppdateringar är något som Olov Sjöström uppskattar.

- DataPolarna har verkligen lyssnat till våra önskemål och tagit hänsyn till dem i samband med anpassningen av programvaran. Vi har fungerat som bollplank och kunnat vara med och göra programvaran funktionell för fler sågverk. Det tycker vi känns oerhört stimulerande.

De senaste fem åren har Martinsons ökat produktionen med ca 23%

- Men tack vare SawInfo har vi inte behövt anställa fler truckförare eller öka maskinparken vad gäller truckar. Vi har trots den ökade produktionen kunnat köra vidare med samma styrka både personellt och maskinellt. Vi har helt enkelt kunnat styra användandet på ett mycket smartare sätt. Mindre skrivande i pärmar och mer truckkörande, helt enkelt, menar Olov Sjöström, arbetsledare och verksamhetsansvarig för intern logistik hos landets största limträtillverkare, Martinsons i Bygdsiljum.


Hos Martinsons har man tydligt konstaterat att man minskat bränsleförbrukningen högst avsevärt sedan man började
använda SawInfo. Att man som truckförare blir aktivare i sökningen av information via den truckmonterade datorn har
givetvis påverkat utvecklingen.

 


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev