DataPolarna i Skellefteå AB

SawInfo - ”Officepaket” för trävaror

Bakgrund

Första pusselbiten i SawInfo började utvecklas 1998 som ett resultat av ett samarbete med en torktillverkare och två sågverk. Fokus låg då på att skapa spårbarhet på paketindivider genom torkprocessen och ge möjlighet att kvalitetssäkra resultatet.

Med tiden har SawInfo kontinuerligt byggts på med fler funktioner för att kunna hantera all information och alla arbetsuppgifter som hanteras i truckar och andra funktioner kring pakethantering. I dag är SawInfo och dess delsystem kanske det vassaste verktyget för att effektivisera logistik inom träindustrin.

SawInfo får ny betydelse

Runt 2012 började vi på DataPolarna att betrakta SawInfo som ett sammanhållande systemnamn för våra produkter för logistik, produktion, uppföljning, planering och försäljning av trävaror. Därför har våra nya produkter sedan dess prefixet ”SI” (SawInfo).
När vi i början av 2017 påbörjade utvecklingen av produkten för säljstöd (SISS) var det också dags att lyfta upp namnet ”SawInfo” som samlingsnamn och byta namn på det vi kallat SawInfo (pakethantering) till ”SIPal” (SawInfo Package Logistics).

Produkter

DataPolarna har sedan starten målmedvetet jobbat med att ”produktifiera” våra system så vi kan förenkla och effektivisera installation, utveckling, utbildning, underhåll, support, integrationer m.m.

I dagsläget har vi 9 system som kvalar in under vår produktdefinition. Av dessa är 6 st grupperade under namnet SawInfo. 

Vad menar vi med ”produkt”

Kan säljas till flera kunder utan anpassning
Kundanpassning görs i första hand genom val av moduler och konfigurering

Fungerar fristående med tydlig avgränsning
Varje produkt inom SawInfo-familjen kan användas fristående, men kombination av flera ger så klart mervärde.

Minst 10 installationer
Tumregel som säger att den 11:e kunden inte behöver några anpassningar

DataPolarna driver utveckling
Vi jobbar proaktivt med att utveckla och erbjuda funktionalitet innan kunderna efterfrågat den.

Kontinuerlig utveckling/förvaltning
Det pågår ständig utveckling med att förbättra våra produkter och säkra funktionen för framtiden.

Installation inte IT-projekt
Införande av våra produkter ska ha karaktären av installation mer än IT-projekt.

Långsiktigt lönsamma
Långsiktiga affärsmodeller ska säkra produktens framtid.

Vara bäst
Vi strävar mot att DataPolarna som leverantör och våra produkter ska vara bäst på marknaden

Integrerat

En viktig del i arbetet med SawInfo är att data och information ska finnas tillgängligt i alla delsystem när man behöver det. Mycket av den senaste utvecklingen vi gjort går ut på att data ska ”flöda fritt” mellan våra produkter men även enkelt kunna integreras med system från andra leverantörer.

Grundprincipen är att vi erbjuder integration med våra system via samma gränssnitt som vi själva använder.

SawInfo – Nyckelfunktioner

Digitalisering

SawInfo ger dig verktyg för att digitalisera din verksamhet

Komplett

SawInfo har all funktionalitet för planering, uppföljning, logistik och affär

Nyskapande
SawInfo utvecklas ständigt med ny och förbättrad funktionalitet

Beprövat
Med över 60 kunder är DataPolarna en väl etablerad leverantör med god kunskap om kunders behov och krav

Öppet
SawInfo fokuserar på integration och gränssnitt  mot andra system

Enkelhet
SawInfo är enkelt att implementera och komma igång med

SawInfo – Förväntade effekter

Informationsspridning
Med SawInfo kan alla enkelt ta fram den information de behöver

Samordningsvinster
Mycket enklare att samordna och styra sin organisation 

Mindre administration
Ingen behöver knappa data från ett system in i ett annat

En knuff i rätt riktning
Goda erfarenhet från alla våra kunder finn inbyggt i SawInfos arbetssätt

Ökad resurseffektivitet
Genom samordning av information och att alla har den information de behöver utförs jobb rätt och risken för att dubbeljobba minskar

SawInfo - Produkter


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev