DataPolarna i Skellefteå AB

Välbesökta utbildningsdagar om SawInfo!

Som vi nämnde i förra nyhetsbrevet har vi under hösten genomfört utbildningar i SawInfo under namnet SawInfo on Tour på ett antal platser i landet. En endagsutbildning för våra kunder, men även för sågverk som ännu inte installerat den men som är intresserade av att få veta mer om SawInfo.

Så här i efterskott kan vi konstatera att utbildningen, som främst vände sig till truckförare, torkskötare och utlastningsplanerare, blev en riktig succé. Antalet deltagare på utbildningarna har klart överstigit våra förväntningar. Och kommentarerna från deltagarna har varit mycket positiva.

En av de som deltog i utbildningen i Skellefteå var Ulf Johansson, utlastningsansvarig på Kåge Såg.  

- Vi är ju en av de första sågarna som började använda SawInfo, som för övrigt är ett mycket bra hjälpmedel för oss att effektivisera vårt arbete. Vi var ganska många från Kåge Såg som deltog i utbildningen, eftersom vi tycker att det är värdefullt att så många som möjligt som använder SawInfo i sitt dagliga arbete borde få lära sig mer om hur vi kan använda systemet fullt ut.

Ulf ser stora fördelar med att flera sätter sig in i systemet, eftersom man då internt kan diskutera olika lösningar för att använda fler funktioner än man hittills gjort.

- Dessutom har de här utbildningarna en annan viktig funktion att fylla, nämligen att man får träffa andra kollegor från andra sågverk och höra deras erfarenheter och hur de valt att jobba med systemet. Där kan vi få många värdefulla tips av varandra, avslutar Ulf.

 

 

 

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev