DataPolarna i Skellefteå AB

Sågverk i Dalarna gör en storsatsning på TimberTime

Från och med 1 november kommer fem stora sågverk i Dalarna att göra en gemensam storsatsning på att använda TimberTime för att effektivisera mottagningen av råvaror till sina sågverk.

Det handlar om sågverken vid Bergkvist Insjön, Siljan Mora, Siljan Blyberg, Fiskarheden och Moelven Dala Trä.

- TimberTime handlar om vårt egenutvecklade system för bokning av lossningstider för timmerbilar. Genom att koppla upp sig till systemet minimerar man köer och väntetider för lossningen, vilket är till glädje både för chaufförer och mottagarna av timret på såväl sågverket som pappersbruket. I det här fallet handlar det ju om att timret kommer från samma resursförsörjningsområde och har man då som i detta fall många mottagningsplatser av timmer inom samma område kommer effekten att bli mycket bra, eftersom chaufförerna enkelt kan se var de kan åka. Och har man problem med exempelvis någon truck på ett av sågverken kan chaufförerna enkelt via SMS få meddelande om detta och därmed möjlighet att välja ett annat sågverk, berättar Anders Marklund, vd på DataPolarna

Vi har tagit fram en gemensam instruktion, så att i grunden samma regler gäller på samtliga platser.

I ett tidigare nyhetsbrev berättade vi att Holmen anslöt landets modernaste sågverk Braviken och även Holmen Paper Braviken i maj till TimberTime. Rapporterna därifrån är mycket positiva.

Totalt har vi numera mer än 1200 registrerade användare av TimberTime och drygt 100 000 st lossningar är bokade/aviserade via TimberTime.

Intresserad av mer information om TimberTime? Klicka här!

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev