DataPolarna i Skellefteå AB

SawInfo hjälper Karbenning Såg & Hyvleri att hantera virkespaket i framtiden

AB Karl Hedin är idag en av landets största privatägda sågverkskoncerner och i Karbenning finns deras största sågverk med en produktion på ca 220 000 kubikmeter sågad vara, som till 100% består av gran.

Nu har man bestämt sig för att införa SawInfo för att förbättra effektiviteten vid anläggningen. Johan Sundin, som är projektledare vid Karl Hedins Sågverk säger så här om beslutet att installera SawInfo:

- Vi installerade SawInfo i vårt sågverk i Krylbo i höstas och har redan nu sett klara fördelar framförallt i form av tidsvinster och spårbarhet av virkespaket. Vissa saker i det dagliga arbetet går nog säkert 100 gånger snabbare nu.

Johan ser dessutom stora fördelar för truckförarna som nu får en betydligt trevligare arbetssituation.

- Det meningslösa arbetet med att leta försvunna virkespaket existerar inte längre och nu har de all information i sin dator istället. Tidigare var det strul även med märkningen av virkespaket. Nu id-märks allt, vilket gör att vi har total överblick över läget.

Inventeringen är en annan del som underlättats enormt när man införde SawInfo i Krylbo.

- Vi inventerar tre gånger per år och det arbetet går ju hur snabbt som helst där idag.

Johan berättar också att innan man beslutade sig för SawInfo första gången pratade man med kollegor som redan använt systemet.

- Vad DataPolarna säger om SawInfo är ju en sak, men kollegornas ord vägde ännu tyngre. Eftersom de bara hade goda erfarenheter kände vi oss säkrare när vi skulle göra investeringen.

Och nu den här gången har Johan och de andra inom Karl Hedin-koncernen ett eget facit att förlita sig på.

- Sammanfattningsvis är jag ruggigt nöjd med utvecklingen i Krylbo efter införandet av SawInfo där och hoppas och tror på att vi ganska snart ser samma fina resultat här i Karbenning, där vi driftsätter SawInfo i maj, avslutar Johan Sundin.

 

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev