DataPolarna i Skellefteå AB

ShoreLink digitaliserar sågverkens varuflöde med hjälp av SawInfo.

Genom ett långsiktigt samarbete med oss digitaliserar nu ShoreLink sågverkens varuflöde i hamnarna genom att införa systemet SawInfo i verksamheten. I dagsläget använder många sågverk i Norr- och Västerbotten systemet för att effektivt lagerhålla sina virkespaket.

- När vi nu byter till samma system som många kunder redan har, förbättrar vi kundnyttan genom ökad spårbarhet för godset och samtidigt ökar vi vår egen effektivitet och driftsäkerhet, säger Ola Isaksson, försäljningschef ShoreLink.

- Vi har länge strävat efter att skapa en digitaliseringskedja, där sågverken får möjlighet att kunna hålla reda på virkespaketen hela vägen fram till kund, så för oss är detta ett väldigt viktigt projekt. Vi ser detta som ett nytt, intressant marknadssegment, eftersom det finns mängder av hamnar som hanterar virkespaket, säger Anders Marklund VD på DataPolarna

Först ut är en installation i verksamheten i Skellefteå där ShoreLink sedan lång tid tillbaka samarbetar med Skellefteå Hamn.

- Det är ett viktigt steg för hamnens utveckling och kommer att ge våra gemensamma kunder ett mervärde, då det blir lättare att hålla koll på lagret, säger Lars Widelund, Hamnchef Port of Skellefteå. Det är kul att verksamheten i Skellefteå är tidigt ute och det kommer att kunna ge oss en konkurrensfördel jämfört med andra aktörer.

I framtiden är planen även att införa detta i ShoreLinks verksamhet i Piteå.  Kenneth Wallin, tidigare VD på Martinsons Trä i Bygdsiljum och som numera arbetar med affärsutveckling inom ShoreLink, har tidigare egen erfarenhet av SawInfo.

- Som kund vill man självklart ha god kontroll på sina varor och det här ger en unik möjlighet för många sågverk att få just det. För de kunder som inte har SawInfo ser vi goda möjligheter till att utveckla en form av brygga till de system som de i dagsläget använder.

Förutom de stora vinsterna som nämnts ovan ser Ola Isaksson även vinster för den yttre miljön.

- Vi räknar även att koldioxidutsläppen minskar relativt sett till verksamhetens omfattning, då körsträckorna för truckarna i hamnen blir kortare och färre, avslutar han.

Anders Marklund på DataPolarna ser även fram emot utbyggnaderna som sker i Skelleftehamn.

- Ganska snart kommer ju hamnen att hantera en del nya varor från bl a Northvolt och de verksamheter som är kopplade till deras stora satsning i Skellefteå. Vi kommer givetvis att jobba med att utveckla system även för hantering av dessa typer av varor.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev