DataPolarna i Skellefteå AB

Aktivitetsloggningen fungerar mycket bra och är extra värdefull när man vill förbättra och effektivisera arbetet.

- Vi har mycket goda erfarenheter av SawInfo JobOnline, så här långt. Det har varit riktigt lätt att komma igång och använda systemet, säger Tomas Haglund vd hos Moelven Norsälven, där man nu använt systemet sedan i november.

Tomas upplever det som ett bra verktyg bland annat om man funderar på att förändra och testa effekter av att flytta produkter inom området.

- Det passade perfekt för oss att köra aktivitetsloggningen som en del i det ECO-drivingprojekt som vi jobbar med just nu. Via den grafiska delen har man exempelvis kunnat se att en viss truck som varit hårt belastad under december, när vi kört mer än vanligt, gått med väldigt hög hastighet. Medan en annan inte gjort det. Eftersom vi har som mål att få till ett mycket välfungerande lagarbete mellan förarna och bli bättre på att fördela jobben passar SawInfo JobOnline in perfekt som verktyg i detta arbete.

I en annan av Moelvens anläggningar, i Årjäng, startar ytterligare ett aktivitetsloggningsprojekt nu i januari, där arbetet för totalt fem truckar kommer att aktivitetsloggas och analyseras med hjälp av SawInfo JobOnline.

SawInfo JobOnline (SIJO) är DataPolarnas egenutvecklade tjänst för enkel och effektiv loggning och analys av fordonsaktiviteter inom sågverk. Men SIJO kan med fördel även användas för stationärt bruk.

Användaren kan enkelt välja vilka aktiviteter och maskiner som ska kopplas till systemet för inrapportering.

Vi levererar systemet komplett med all hårdvara som behövs, dvs. pekplatta, fordonsfäste samt dataabonnemang. En stor fördel med systemet är att det inte krävs någon mjukvaruinstallation för att komma igång, eftersom alla verktyg finns tillgängliga via webben.

Analysverktygen som behövs, exempelvis Ganttschema, hastighetsdiagram, spårning på karta och rapporter finns inbyggda i systemet. Via rapporter i webbläsaren kan data analyseras och utvärderas snabbt och enkelt.

Nu jobbar vi intensivt med att utveckla analysverktygen ytterligare.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev