DataPolarna i Skellefteå AB

Logistiklösningar för andra typer av industrier

DataPolarna har under drygt 20 år levererat smarta och effektiva logistiklösningar för främst sågverk och hyvlerier. Men ända sedan DataPolarna startade är även Boliden och gruvindustrin en stor och viktig kund till DataPolarna.

- Till största delen har det handlat om utveckling och implementering av lösningar inom gruvdriften. Men sedan några år tillbaka har vi även utvecklat en logistiklösning för Bolidens smältverk på Rönnskär, strax öster om Skellefteå, berättar DataPolarnas vd Anders Marklund.

Grundtankenär densamma som när det gäller lösningarna för träbranschen, dvs att leverera kundanpassade, unika IT-system, som ska förbättra och förenkla den interna logistiken inom i detta fall ett av Europas största smältverk.

-Vi är oerhört glada över att vi fått har förtroendet att utveckla unika system även för Bolidens smältverk. Smältverket tar emot stora mängder råvara från gruvorna i närområdet, men även stora mängder av metallskrot från hela Europa.

Systemet som kallas FleetSkill är anpassat för att kunna hantera dessa stora mängder av material, att snabbt kunna lokalisera och flytta material med en mängd fordon. Det handlar om runt 100 olika fordon och maskiner som är kopplade till systemet.

- Alla typer av logistik- och transporttjänster inom smältverket, som exempelvis bokning av tjänster, utförande samt kontroll och återrapportering efter utfört uppdrag finns med i systemet. Mycket förenklat kan man säga att FleetSkill är ett orderhanteringssystem, där data samlas in via bärbara enheter i fordonen samt via integrationer med andra system. Det kan användas för intern debitering, men även för externa entreprenörer och underleverantörer som jobbar inom industriområdet, berättar Anders.

Nu vet vi på DataPolarna att systemet fungerar på ett effektivt sätt, som spar tid och pengar för flera av Bolidens verksamheter. Med en del modifieringar kan nu systemet levereras till andra typer av företag, som är beroende av en välfungerande internlogistik.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev