DataPolarna i Skellefteå AB

Ny Dataskyddsförordning ställer nya krav på företag

Som du kanske redan vet kommer en ny lag, GDPR (Dataskyddsförordningen), att börja gälla från 25 maj 2018. Den kommer att ersätta personuppgiftslagen, PUL, som funnits sedan 1998.

Tanken med den nya lagstiftningen är bland annat att få till stånd en harmonisering mellan EU:s medlemsstater. Samma lagtext kommer nämligen att gälla oavsett vilket EU-land man befinner sig i.

För alla företag innebär lagen ökade krav att hålla koll på vilka data de hanterar. Alla som behandlar personuppgifter måste efter den 25 maj i vissa fall utse ett dataskyddsombud, som är en person som inte har en ledande befattning i företaget.

I DataPolarnas fall är det Erik Berg som utsetts som ansvarig. Han kommer bland annat se över våra system och på vilket sätt de kommer att beröras av den nya lagen.

- Sedan kommer det också att ställas hårdare krav på rapportering vid dataintrång. Råkar man ut för ett dataintrång måste det rapporteras till Datainspektionen inom 72 timmar efter att detta upptäckts. Vi kommer att informera våra berörda kunder senare. Men har ni redan nu funderingar, hör av er till oss, berättar Erik. 

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev