DataPolarna i Skellefteå AB

Stenvalls Trä kör SIBB på flera ställen

Under året har Stenvalls Trä installerat SIBB på flera av sina anläggningar i Norrbotten. SIBB eller SawInfo BlueBox som systemet heter är enkelt sagt ett molnbaserat produktionsdatalager baserat på Microsofts serverplattformar.

Tanken som Stenvalls och andra av våra kunder har är att man med SIBB kan lagra, koppla samman och länka data från hela sågverkets produktionskedja. Egentligen ända från stock till färdig leverans till kunden. Bland annat kan man på så sätt maximera spårbarheten och dessutom får man möjligheter att ta ut olika typer av produktionsrapporter.

- Med hjälp av SIBB kan man exempelvis få produktionsdata i realtid och även kolla hur man ligger till mot budget direkt i mobilen eller via webben, förklarar Anders Marklund, vd på DataPolarna

De vanligaste kopplingarna som föder SIBB med data är bland annat SDC (data från virkesorder och brukstransaktioner), mätram timmersortering, timmerhantering (via koppling till t ex GPS Timber eller TimberTime för information om timmerlager), mätram sågintag, sågorder, bitdata såg/råsortering, ströade paket (data kan tas från råsortering eller från t ex SawInfo), pakethantering, torkdata, justering, förädling (hyvel, klyv, kap etc.), färdiga paket (information kan hämtas från t ex SawInfo eller affärssystem), försäljningspris, resurskostnader och stopptider för maskiner och resurser.

- Det är också viktigt att poängtera att SIBB givetvis kan skräddarsys utifrån varje sågverks specifika behov. Branschen har saknat ett system som detta, man har helt enkelt inte kunnat samla alla data och kunnat skapa spårbarhet på ett enkelt sätt tidigare. Här är SIBB unikt helt enkelt. En viktig kugge för att skapa detta och få ut mesta möjliga effektivitet är att man använder SawInfo, menar Anders Marklund.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev