DataPolarna i Skellefteå AB

IoT (Internet of Things) intressant för framtiden

Det har under de senaste åren pratats rätt mycket om begreppet Internet of Things (IoT) eller som man bland på svenska säger Sakernas Internet. Vi utvärderar ständigt nya tekniker och det är mycket troligt att IoT-lösningar kommer att bli ett viktigt verktyg i framtiden.

- I takt med att vi bygger bättre nät, skapar billigare och bättre sensorer samt att det skapas effektivare affärslösningar kommer IoT-lösningar säkert att bli ett viktigt verktyg även inom sågverksbranschen. Man kommer t ex att enklare kunna bedriva fjärrövervakning av olika enheter och på sätt kunna analysera outnyttjade resurser, samt förbättra och automatisera sina processer. Ansluter man och övervakar olika enheter kan man också förutse underhållsbehov och undvika kostsamma driftsstopp, menar Thomas Holmström.

Alla på DataPolarna har nyligen genomgått en IoT-utbildning, eftersom vi säkerligen kommer att jobba mer med IoT i framtiden. Vi ser att DataPolarna kommer att ha många möjligheter till IoT-lösningar i de produkter som vi utvecklar.

- Vi vill ju hela tiden ligga i framkant när det gäller utveckling av nya verktyg som gör vardagen enklare och lönsammare för våra kunder. Jag tror att vi ganska snart kommer att se en snabb utveckling där man i allt högre grad vill ansluta och övervaka olika industrienheter i skräddarsydda IoT-lösningar. Vi har ju redan ganska många möjligheter att som privatpersoner övervaka olika processer och apparater i våra hem via mobiler och datorer och vi kommer absolut att se en snabb utveckling även inom sågverk och andra industrisektorer under den närmaste tiden.

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev