DataPolarna i Skellefteå AB

”Pilot” placeras i Östavall

Lennart Landström är produktansvarig för GPS Timber hos Cartesia, som marknadsför systemet som utvecklats av oss på DataPolarna. Han berättar om vad som är på gång just nu.

- Vi har installerat en så kallad pilot i Östavall och där kommer vi att se vilka anpassningar vi måste göra för att få GPS Timber att fungera fullt ut tillsammans med SCAs system som heter GATA. GATA kan man säga är ett aviseringslogistiksystem, som de har utvecklat under ett par år. Tanken med det är att alla intransporter av råvara ska ske via det systemet.

GPS Timber har ju i många år fungerat mycket bra inom sågverksindustrin, men inom pappersbruken har det hittills inte funnits något liknande system.  Men nu börjar intresset även komma från pappersbruken, eftersom vi nu anpassat systemet även mot den marknaden.

- Via Gata har man koll på hela logistikkedjan från avläggsplatsen, via lastbilstransport och överlastning till järnväg. Tanken nu är att GPS Timber ska bli länken som sätter samman hela kedjan ända in i pappersbrukens anläggningar.

Nu ska ”piloten” testas under hela första kvartalet nästa år och sedan kommer förhoppningsvis GPS Timber att kunna fungera bra ihop med Gata och därmed kunna appliceras hos SCAs fyra pappersbruk och nio terminaler.

- Vi har stora förhoppningar om att GPS Timber och GATA tillsammans ska bilda en komplett logistikkedja hela vägen från fällt träd till färdig slutprodukt inom pappersbruken, avslutar Lennart Landström. 

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev