DataPolarna i Skellefteå AB

Information kring införandet av GDPR, EU:s nya dataskyddsförordning

Från och med 25:e Maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddsförordning, General Data Protection Regulation (GDPR). Det är en lag som gäller i alla EU:s medlemsländer. Syftet med GDPR är att enskilda individer ska få större kontroll över sina personuppgifter. I Sverige ersätter GDPR Personuppgiftlagen (PUL).

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt går att koppla till en enskild individ.

DataPolarna samlar bara in och lagrar personuppgifter som krävs för att kunna ingå avtal och för användning av våra tjänster. Dessa uppgifter delas inte till tredje part utan medgivande från den/de berörda. Vid uppsägning av tjänst kommer data som är av vikt för att vi ska kunna bearbeta statistik, uppföljningar mm. att anonymiseras så att data inte går att härleda till en enskild individ.
 
I de fall där DataPolarna ansvarar för drift och utveckling av system åt våra kunder jobbar vi för att hålla en hög säkerhet för att minimera riskerna för dataintrång. I de fall då våra kunder samlar in information som lagras i system som vi tillhandahåller ansvarar kunden själv för att GDPR följs.
 
Här kan du läsa mer om GDPR: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/

Nyheter

2022-06-20

2022-04-13

2021-06-30

2020-09-10

2020-06-15

2020-04-15

2019-10-25

2019-07-04

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev