DataPolarna i Skellefteå AB

Välkommen till DataPolarna

DataPolarna LogotypVår logotyp symboliserar dialog, mervärde och spetskompetens. Saker som våra kunder kräver av oss men även det vi kräver av dem. DataPolarna har jobbat med programutveckling sedan 1995 och har nu erfarenheter från en 25 år lång resa med oss när vi går in i ett projekt.

Inriktningen är fortfarande att vara ett naturligt förstaval för produktionsnära lösningar. Det vi tycker är mest intressant är när vi får vara med hela vägen och tillsammans med kunden, i en kreativ process, designa de lösningar som vi sedan implementerar och driftsätter.

I framtiden kommer vi att bygga vidare på våra produkter inom produktion, logistik och planering samtidigt som vi också fortsätter att utvecklas tillsammans med våra kunder och samarbetspartners.

Välkommen med på en spännande och utmanande resa till framtiden tillsammans med oss.

Anders Marklund, VD              

Under mars månad 2021 användes MoistPal ca 30.000 gånger för att mäta fuktkvoter hos våra kunder. I mars i år har användandet ökat till ca 50.000 gånger!


Läs mer »

TimberTime är vårt system för bokning/avisering av lossningstider för timmerbilar. Med TimberTime minimeras köer och väntetider vid lossning av timmer och massaved.


Läs mer »

SIDO är i grunden en digital uppgiftsskärm, som kan placeras på centrala ställen i ett företag. Ofta finns de i kontrollrum, fikarum och andra platser där man ofta befinner sig eller passerar.


Läs mer »

För närvarande har vi två personer som gör sina examensjobb hos oss.


Läs mer »

Genom ett långsiktigt samarbete med oss digitaliserar nu ShoreLink sågverkens varuflöde i hamnarna genom att införa systemet SawInfo i verksamheten. I dagsläget använder många sågverk i Norr- och Västerbotten systemet för att effektivt lagerhålla sina virkespaket.


Läs mer »

GPS Timber är vårt och Sokigos gemensamma system för effektivare logistik på timmerplanen. Systemet bygger på GPS-teknik och håller med hjälp av kommunikation mellan central och truckar reda på vad som finns lagrat var, var truckarna/fordonen befinner sig och vilka aktiviteter som utförs.


Läs mer »


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev