DataPolarna i Skellefteå AB

Stort intresse på Ligna för våra produkter

DataPolarna deltog för sjunde gången på den stora branschmässan Ligna i Hannover, som i år ägde rum mellan 22-26 maj. En mässa som vi verkligen tycker utvecklas till en alltmer viktig marknadsföringskanal för vår breda produktportfölj för sågverken.

- Vi är oerhört nöjda med vårt deltagande. Intresset för våra produkter var verkligen stort och den stora skillnaden från tidigare år är att besökarna i vår monter kom från i stort sett hela världen. Tidigare har det mest handlat om svenska och nordiska besökare. Men den här gången hade vi många besökare från hela världen, bland annat Australien, Tyskland, England och Lettland. Och det känns även som att det var nytt rekord vad gäller antalet besökare, berättar vd Anders Marklund.

Konceptet med en samverkansmonter tillsammans med bland annat Renholmen och Alent Drying gjorde att många mässbesökare drogs till montern. Vi får på sätt chansen att visa upp oss för en bredare publik, som får veta mer om våra produkter och det gemensamma kunnande vi har kring sågverk, vidareförädling och produktutveckling inom sågverksindustrin.

Joakim Sehlstedt, som är Key account manager när det gäller SawInfo-produkterna, konstaterar att mässdeltagandet är jobbigt men intressant.

- Eftersom mässan pågår en hel vecka blir det ju till slut ganska jobbigt att befinna sig i montern från 9 till 18 varje dag. Men eftersom intresset för våra produkter är så stort känns det ändå fantastiskt roligt. Man får ju hela tiden träffa nya kunder och prospects som vill veta mer och som samtidigt ger oss värdefull feed-back, som är värdefull i vårt fortsatta utvecklingsarbete.

- Nu har vi fått en massa nya intressanta kontakter som vi håller på att följa upp. Det handlar om sådana som direkt vill ha offerter på våra lösningar, men även sådana som vi måste gå vidare med att informera och besöka. Dessutom finns det en hel del intressanta uppslag till samarbetspartners inför vår spännande framtida utveckling, konstaterar Anders Marklund.

Nyheter

2019-03-22

2015-11-18

2013-11-01

2013-08-12


Introduktion till DataPolarna

DataPolarna är ett konsultföretag som är inriktade på att utveckla effektiva, kundanpassade och innovativa mjukvarulösningar samt utbildning och projektledning.

Vår styrka ligger främst i att vi har en lång och bred erfarenhet av att analysera behov, utveckla och genomföra såväl stora som små projekt i nära samarbete med kunden.

Läs mer »

Prenumerera på vårt nyhetsbrev